ซแรย์อทิตยา…นาเจ้าฟ้า


“ซแรย์อทิตยา” เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ตั้งอยู่ที่ ต.เทนมมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำอำปึล

คำว่าซแรย์ แปลว่า นา ซึ่งเป็นนาของพระเจ้าหลานเธอที่ประทานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอีกแห่งหนึ่งของคนไทย

โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้

ซึ่งภายในศูนย์จะมีหลายกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้มาเยี่ยมชมตั้งแต่การปรับปรุงดินโดยใช้ปอเทือง หญ้าแฝก

มีโรงเรียนชาวนาทีให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวตั้งแต่การเก็บเมล็ด การปรับปรุงดิน การปลูก การดูแล และการแปรรูป ซึ่งจัดเอาไว้ให้ชมอย่างสวยงาม

นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการเกษตรผสมผสาน ของเกษตรกรที่ปลูกพืชผสมผสานทั้งผัก สมุนไพร และสินค้าจำหน่ายให้กับผู้ที่มาชมกันแบบสดๆ

ที่นี่ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเกษตรให้แก่คนที่สนใจ ซึ่งมีบริการที่พักและอาหารพร้อมสรรพ

ด้วยสภาพพื้นที่อันสวยงามและพืชพรรณต่างทำให้ซแรย์อทิตยากลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ต้องหาโอกาสมาให้ได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*