เทคนิคเลี้ยงปลาในกระชังบก

“การเลี้ยงปลาในกระชังบก” เป็นวิธีการเลี้ยงปลาแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการเลี้ยงปลาในบ่อดินมีปัญหาหลายอย่างทั้งคุณภาพน้ำไม่ดี มีโรคสะสมเยอะ และจัดการยาก ทำให้ปลาตาย ผู้เลี้ยงเสียรายได้

การเลี้ยงปลาในระบบปิดหรือการเลี้ยงปลาในกระชังบกช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะสามารถดูแลปลาได้ใกล้ชิด หากคุณภาพน้ำไม่ดีหรือมีโรคก็สามารถรักษาและเปลี่ยนน้ำได้ง่าย

ภาควิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบการเลี้ยงปลาในระบบปิดขึ้น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรที่สนใจ

ระบบนี้ประกอบด้วยกระชังขนาด 2×3 สูง 80 ซม. ที่ทำจากผ้าใบกันน้ำ โดยใช้ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วเป็นโครงบ่อ ยึดผ้าใบกับโครงด้วยเชือก

ส่วนต่อมาที่เป็นหัวใจของระบบนี้คือ “ชุดบ่อบำบัด” ที่ต่อเชื่อมกับบ่อเลี้ยง ซึ่งชุดบำบัดประกอบด้วยบ่อตกตะกอนที่ทำจากวงบ่อซิเมนต์ใช้สำหรับบำบัดน้ำที่มาจากบ่อเลี้ยงปลา  โดยใช้การบำบัดด้วยจุลินทรีย์ และอีกอย่างก็คือบ่อพักน้ำเพื่อรวบรวมน้ำ โดยมีระบบแอร์ลิฟท์ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ทำขึ้นอย่างง่าย เพื่อทำหน้าที่เติมอากาศลงไปในบ่อเลี้ยงปลา ทำให้มีคุณภาพน้ำได้มาตรฐานสำหรับการเลี้ยงปลา

ระบบนี้สามารถใช้เลี้ยงปลาได้หลายชนิดทั้ง ปลาดุก ปลานิล ปลาหมอ เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาจำหน่ายในชุมชน ซึ่งเราสามารถจัดทำกระชังเป็นชุด ๆ เพื่อให้มีปลาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*