ทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 10 ไร่ รายได้ 7 หลัก

คุณวีระ จันทร์ชื่น เจ้าของสวนจันทร์ชื่น ที่ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ข้าราชการเกษียน ทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ แค่ 10 ไร่ แต่มีรายได้หลักล้าน

ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐพอเพียงของคุณวีระ ทำให้มีรายได้หลายทาง โดยรายได้หลักมาจากการเลี้ยงปลาหูหลุดซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ตลาดต้องการ โดยมีการเลี้ยงหลายรุ่นเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนไป ซึ่งทำให้คุณวีระมีเงินก้อนจากการขายปลา

นอกจากนั้นแล้วพื้นที่ภายในสวนยังมีการปลูกไม้ผลเอาไว้หลายชนิดทั้งมะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน ซึ่งทำให้มีรายได้กระจายหลายทาง นอกจากนั้นพื้นที่ว่างในสวนยังมีการปลูกผักสวนครัวด้วย โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่เกิดขึ้นภายในสวนเช่นผักตบชวาและใบไม้ ซึ่งเอามาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองตามหลักวิศวกรรมแม่โจ้ใช้เอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนอย่างมาก

คุณวีระเปิดเผยว่า การทำเกษตรผสมผสานทำให้เขามีรายได้จากการขายปลาปีละ 1,500,000 บาท โดยใช้เงินลงทุนเป็นค่าอาหารปลาเพียงครึ่งหนึ่ง และมีรายได้รายวันจากมะพร้าวน้ำหอม และผัก มีรายได้รายสัปดาห์จากกล้วยหอม ใบเตย และมีรายได้ตามฤดูกาลจากผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ปลูกผสมผสานเอาไว้ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีรายได้จากการจำหน่ายต้นพันธุ์ด้วย

ซึ่งรายได้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องยืนยันว่าหลักการนี้สามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงและสวนแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีและยังได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรด้วย ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการทำเกษตรผสมผสาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*