วิธีขยายพันธุ์มะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชเศรษฐกิจที่หลายคนสนใจ เพราะปลูกและดูแลง่าย มีความทนทาน สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ และตลาดมีความต้องสูง

วิธีขยายพันธุ์มะม่วงหิมพานต์

การขยายพันธุ์มะม่วงหิมพานต์มี 2 วิธีคือ การเพาะเมล็ดและการเสียบยอด ซึ่งพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ก็คือ มะม่วงหิมพานต์พันธุ์ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง

วิธีการขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ด จะเอาดินกรอกใส่ถุงเพาะชำขนาด 3×7 นิ้ว จากนั้นนำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์จากต้นพันธุ์ที่ออกลูกดกและแก่จัดมาหยอดใส่ถุง ๆ ละ 1 เม็ด รดน้ำให้ชุ่มแล้วคลุมด้วยซาแลน ประมาณ 1 อาทิตย์เมล็ดจะงอก พอต้นอายุ 3 – 4 เดือนจึงเอามาขาย ในราคาต้นละ 10 บาท

กิ่งพันธุ์มะม่วงหิมพานต์อีกแบบหนึ่งก็คือ การเสียบยอดโดยเอาต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดต้นใหญ่ มาเป็นต้นตอแล้วเอากิ่งพันธุ์ดียาว 10 ซม ที่ได้จากต้นที่ออกลูกดก ๆ มาเสียบกับต้นตอแล้วใช้พลาสติกพันให้แน่น รอจนแผลที่เสียบยอดผสานกันดีและแตกใบออกมาอย่างน้อย 4-5 คู่ใบจึงค่อยเอามาขาย ซึ่งกิ่งมะม่วงหิมพานต์แบบเสียบยอดจะขายกิ่งละ 50 บาทเพราะต้องใช้ฝีมือและเวลาในการดูแลรักษานานกว่าแบบเพาะเมล็ด

การปลูกมะม่วงหิมพานต์จะใช้กิ่งพันธุ์ไร่ละ 44 ต้น โดยใช้ระยะปลูก 6×6 เมตร ถ้าปลูกจากต้นเพาะเมล็ดจะใช้เวลา 5 ปีถึงจะมีลูกให้เราเก็บ แต่ถ้าเป็นต้นที่ได้จากการเสียบยอดจะใช้เวลาเพียง 1 ปีก็เริ่มมีลูกแล้ว แต่ลูกจะดกเมื่อต้นมีอายุ 3-4 ปีขึ้นไป

สำหรับใครสนใจกิ่งพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับร้านจำหน่ายได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*