สับปะรดเพชรบุรี สับปะรดฉีกตา

สับปะรดพันธุ์ทั่วไปส่วนใหญ่ที่เรากินจะต้องปอกเปลือก เฉือนตา แล้วค่อยเอามากิน แต่มีสับปะรดพันธุ์หนึ่งที่ไม่ต้องปอกเปลือกเลย แต่เราสามารถกินได้โดยแกะตาออกมาเป็นชิ้น ๆ แล้วกัดกินเนื้อ ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมาก สับปะรดพันธุ์นี้มีชื่อว่าสับปะรดฉีกตา

สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี หรือ ที่เรียกว่า    สับปะรดพันธุ์ฉีกตานั้น เป็นพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรีทำการรวบรวมและศึกษาพันธุ์ เพื่อเป็นสับปะรดรับประทานผล ลักษณะเด่นของพันธุ์เพชรบุรี ก็คือ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ภูเก็ต และพันธุ์สวี รสชาติหวานอมเปรี้ยว    ความหวาน 16.9 องศาBrix    มีกลิ่นหอมแรง    เนื้อกรอบใกล้เคียงกับพันธุ์สวีและพันธุ์ภูเก็ต     สีเนื้อเหลืองอมส้มสม่ำเสมอ       สามารถแกะแยกผลย่อยหรือตา
(fruitlet)   ออกจากกันโดยง่าย และรับประทานแกนผลได้ ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย สามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้ในสภาพอากาศค่อนข้าง แห้งแล้ง  แต่ไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำขัง

สับปะรดพันธุ์นี้เป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจปลูกไว้กินเองในบ้าน เพราะแปลกดี ใครสนใจติดต่อได้ที่สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรีครับ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*