ทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 10 ไร่ รายได้ 7 หลัก

April 23, 2019 Drjoe 0

คุณวีระ จันทร์ชื่น เจ้าของสวนจันทร์ชื่น ที่ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ข้าราชการเกษียน ทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ แค่ 10 ไร่ แต่มีรายได้หลักล้าน ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐพอเพียงของคุณวีระ ทำให้มีรายได้หลายทาง โดยรายได้หลักมาจากการเลี้ยงปลาหูหลุดซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ตลาดต้องการ โดยมีการเลี้ยงหลายรุ่นเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนไป ซึ่งทำให้คุณวีระมีเงินก้อนจากการขายปลา นอกจากนั้นแล้วพื้นที่ภายในสวนยังมีการปลูกไม้ผลเอาไว้หลายชนิดทั้งมะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ […]

ซแรย์อทิตยา…นาเจ้าฟ้า

April 18, 2019 Drjoe 0

“ซแรย์อทิตยา” เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ตั้งอยู่ที่ ต.เทนมมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำอำปึล คำว่าซแรย์ แปลว่า นา ซึ่งเป็นนาของพระเจ้าหลานเธอที่ประทานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอีกแห่งหนึ่งของคนไทย โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ ซึ่งภายในศูนย์จะมีหลายกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้มาเยี่ยมชมตั้งแต่การปรับปรุงดินโดยใช้ปอเทือง หญ้าแฝก มีโรงเรียนชาวนาทีให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวตั้งแต่การเก็บเมล็ด การปรับปรุงดิน การปลูก การดูแล และการแปรรูป ซึ่งจัดเอาไว้ให้ชมอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการเกษตรผสมผสาน […]